Bachelor

Den 15. juni 2015 afsluttede jeg studiet og kan nu kalde mig socialrådgiver.

Jeg afsluttede socialrådgiveruddannelsen med et bachelorprojekt og karaktéren 12, sammen med min nære ven og fagfælde Katrine Brix Uller.

Du kan læse projektets resume, og downloade det her.

Projekt resumé:
Projektet er en undersøgelse på bachelorniveau, der omhandler de dilemmaer og udfordringer, som netværksfamilier oplever ved at have et barn i netværkspleje. Projektet bygger på interviews med netværksfamilier der har flere års erfaring som netværksplejefamilier. Projektet analyserer de udfordringer og dilemmaer som netværksfamilier oplever at befinde sig i, ud fra begreberne kommunikation, konflikt og anerkendelse. I projektet er konklusionen, at centrale dilemmaer i netværksanbringelse er, at netværksfamilier oplever at skulle vælge mellem anerkendelse af barnet og anerkendelse af de biologiske forældre. Ligeledes oplever netværksfamilierne at kommunerne accepterer dem som netværksfamilie, men ikke træffer afgørelse om at godkende dem i juridisk forstand.

Det har været utrolig spændende at udarbejde projektet, og det har uden tvivl været den mest lærerige tid på studiet, med mulighed for i helt særlig grad at fordybe sig i et emne. Refleksioner, diskussioner og analyser af teori og de interviews vi lavede har været utrolig givende.

Projektet kan downloades her:
Bachelor projekt